Politiek en Maatschappij

Maarten van Rossem Industriele revolutie

Visie op de ontstaansgeschiedenis van het industriele westen. De ontwikkelingen die de industriele revolutie in Engeland mogelijk maakten en waarom die juist in Engeland en niet in China plaatsvonden. Spreker(s): Maarten van Rossem

Meer informatie: Maarten van Rossem Industriele revolutie

Marc Reynebeau Een geschiedenis van het moderne Belgie

Marc Reynebeau schetst een helder overzicht van het naoorlogse Belgie. Hij behandelt niet alleen de grote lijnen en structuren maar ook hoe de kleine man en de grote geschiedenis op elkaar inwerken. Spreker(s): Marc Reynebeau

Meer informatie: Marc Reynebeau Een geschiedenis van het moderne Belgie

Ybo Buruma Schuld, boete, risico, drama

Prof. mr. Ybo Buruma neemt u mee in de wereld van misdaad en strafrecht, van eind 19e eeuw tot heden. Een helder hoorcollege van meer dan 10 uur. Spreker(s): Ybo Buruma

Meer informatie: Ybo Buruma Schuld, boete, risico, drama

Paul Schnabel De staat van Nederland

Bij de laatste eeuwwisseling leek Nederland nog bijna klaar, nu zijn veel mensen wel klaar met Nederland. Is dat terecht? Paul Schnabel behandelt in dit college van vier uur de geschiedenis en ontwikkeling van onze verzorgingsstaat. Spreker(s): Paul Schna

Meer informatie: Paul Schnabel De staat van Nederland

Bart Stapert Mensenrechten

Wetenschappers en deskundigen uit de praktijk illustreren aan de hand van concrete voorbeelden welke kracht er uitgaat van mensenrechten, maar ook welke beperkingen het recht kent. Spreker(s): Bart Stapert, Paul Cliteur, Lars van Troost, Edouard Nazarski,

Meer informatie: Bart Stapert Mensenrechten